Witamy na forum miasta Gniezno Zapraszamy do REJESTRACJI
Get the Flash Player to see this rotator.
FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Statystyki Rejestracja Zaloguj Album

Poprzedni temat | Następny temat
Zamknięty przez: Raf
21-10-13, 22:21
Regulamin Gnieźnieńskiego Forum Internetowego
Autor Wiadomość
Administrator 
AdministratorWiek: 14
Dołączył: 09 Kwi 2003
Posty: 89
Postawił 1 punktów
Skąd: z sieci :)
Wysłany: 04-07-03, 23:38   Regulamin Gnieźnieńskiego Forum Internetowego

Regulamin Forum


Spis treści:
  I. Postanowienia Ogólne
  II. Etyka i Bezpieczeństwo
  III. Usługi VIP (Usunięty)
  IV. Ogłoszenia i reklama
  V. Kary i upomnienia
  VI. Postanowienia końcowe


I. Postanowienia Ogólne.
Gnieźnieńskie Forum Internetowe (GFI) określa niżej wymienione zasady i postanowienia dotyczące działania forum:
  1. Nowo zarejestrowany Użytkownik, w ciągu 3 dni od daty rejestracji , zobowiązany jest do potwierdzenia swojego konta za pomocą linku aktywacyjnego przesyłanego drogą mail. W przypadku braku pełnej aktywacji, konto takiego Użytkownika zostanie automatycznie usunięte z bazy danych forum po tym okresie.

  2. Zabrania się posiadania dwóch lub więcej aktywnych kont przez jedną osobę, aby uniknąć nadzoru, bądź wprowadzić w błąd innych Użytkowników. Użytkownicy którzy nie zastosują się do tego podpunktu, mogą być ukarani (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  3. Należy dobrze zapoznać się z tematyką działów. Pisanie nie na temat, powoduje reakcję Administracji w postaci wydzielenia, przeniesienia postu, a w skrajnych przypadkach do całkowitego jego usunięcia.

  4. Nowi Użytkownicy forum podczas rejestracji oznaczają akceptację wszystkich podpunktów Regulaminu. Po aktualizacji regulaminu obecni Użytkownicy forum zobowiązani są do zapoznania się z treścią i w przypadku braku akceptacji punktów regulaminu do zgłoszenia Administratorowi forum chęć usunięcia konta. Regulamin jest dostępny na Forum w sekcji Dział techniczny, dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników oraz gości.

  5. Każdy Użytkownik GFI bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści (zdjęcia, utwory). Administracja zobowiązuje się do reagowania na wszelkie nieprawidłowości, naruszenia prawa polskiego oraz niniejszego regulaminu tak szybko, jak to będzie możliwe. Ze względu na specyfikę for internetowych nie jest możliwe ciągłe i bezpośrednie nadzorowanie Forum pod kątem ww. naruszeń, dlatego też obowiązek przestrzegania prawa i zasad spoczywa na Użytkowniku GFI.

  6. Surowo zakazuje się podważania decyzji Administracji jak też wszelkiej dyskusji na temat działań Administracji dotyczących spraw technicznych administrowania Forum takich jak karanie, zawieszanie, banowanie Użytkowników, budowa oraz widok działów, powoływanie i odwoływanie Moderatorów oraz wszelkich innych kwestii technicznych, pozostających wyłącznie w gestii Administracji o ile Administrator nie przedłożył sprawy do publicznego komentarza w działach tematycznych. Wyjątkiem jest Dział techniczny, gdzie Użytkownicy mogą składać luźne propozycje dotyczące działania Forum, oraz przedstawiać swoje pomysły dotyczące jego funkcjonalności. Surowo zabrania się tworzenia tematów na publicznych forach dyskusyjnych GFI oraz brania udziału w dyskusji na temat kompetencji Administracji. Użytkownicy którzy nie zastosują się do tego punktu, zostaną ukarani (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  7. Surowo zabrania się publikowania treści których publikacja stanowi przestępstwo lub wykroczenie określone przez Polskie Prawo. Surowo zabrania się zamieszczania linków do takich stron. Zabrania się również publikowania treści rasistowskich, antypaństwowych, wulgarnych, a także obrażających inne orientacje (seksualne, religijne itp.) Użytkowników. Użytkownicy którzy nie zastosują się do tego podpunktu będą ukarani (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  8. Wszelkie skargi na Moderatorów, są przyjmowane wyłącznie w prywatnej wiadomości do Administratora. Administrator nie ma obowiązku aby odnieść się do skargi. Może, lecz nie musi podejmować działań jeśli w ocenie Administratora, nie zachodzi taka potrzeba.

  9. Wszelkie zgłoszenia, wnioski i skargi (za wyjątkiem skarg dotyczących Moderatorów) należy realizować poprzez Dział techniczny lub poprzez Prywatną Wiadomość do danego Moderatora odpowiedzialnego za dział. Zabrania się pisania wiadomości bezpośrednio do Administratora po za sytuacjami wymienionymi w niniejszym Regulaminie. Ustępstwa od tej zasady będą skutkować karą (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  10. Zabrania się publikowania wiadomości dotyczących Użytkowników jak i osób spoza Forum GFI, które noszą znamiona oszczerstwa, pomówienia, podejrzewania o czyn niezgodny z prawem. Wiadomości przedstawiające inne osoby w negatywnym świetle mogą być publikowane tylko za zgodą Administratora po wcześniejszym przedstawieniu niezbitych dowodów swojej prawdomówności (wyroki sądów, pisma urzędowe i inne materiały). Posty które naruszają godność osób wypowiadających się na Forum, mogą przyczynić się do nałożenia kar (opis kar w pkt. V Regulaminu) na Użytkownika który takie posty opublikował. Jeżeli posiadasz niezbite dowody na to że podane jako prawdziwe fakty są fikcyjne, lub publikowane przez Użytkownika zdjęcia (utwory) nie są jego własnością intelektualną i prawdopodobnie zostały skradzione z innej witryny, koniecznie zgłoś ten fakt do Administracji kontaktując się wyłącznie poprzez prywatną wiadomość do Administratora o ile w Twojej ocenie zachodzi potrzeba interwencji.

  11. W przypadku rozsyłania poprzez kanały Prywatnych Wiadomości (PW) lub publiczne Forum gróźb karalnych, w przypadku gdy obrażani są Użytkownicy Forum, oraz w przypadku stosowania innych niedopuszczalnych praktyk takich jak rozsyłanie spamu, zaproszeń oraz innych spamowych wiadomości, Użytkownicy mają prawo zgłosić prywatną konwersację lub temat do Administracji za pomocą prywatnej wiadomości do Administratora. Administracja ma wówczas prawo nałożyć karę (opis kar w pkt. V Regulaminu) na tego Użytkownika, który złamał tę zasadę. W przypadku gróźb karalnych, Administracja ma prawo zabezpieczyć posty i działania Użytkownika jako materiał dowodowy, a sprawę przekazać do odpowiednich Organów Ścigania.

  12. Nazwa Użytkownika oraz wszelkie podpisy określone w profilu nie mogą być wulgarne, obraźliwe, nie mogą również być reklamą lub kryptoreklamą, promocją innej marki lub firmy, adresem strony www, imieniem i nazwiskiem Użytkownika lub adresem mail chyba że zezwoli na ustępstwa Administrator. Ponadto Nazwa Użytkownika oraz wszelkie podpisy, nie mogą wskazywać na rangę której Użytkownik nie posiada, np. status Administratora, Moderatora lub Użytkownika VIP. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, Użytkownicy będą ukarani (opis kar w pkt. V Regulaminu). Nazwa Użytkownika oraz tytuł, musi coś oznaczać i nie może być przypadkową kombinacją cyfr lub liczb.

  13. Zabrania się wykorzystywania w postach oraz w podpisach koloru czerwonego. Kolor czerwony jest zarezerwowany wyłącznie dla Administratora oraz Moderatorów. Nie zastosowanie się do tego punktu, grozi karą (opis kar w pkt. V Regulaminu).


II. Etyka i Bezpieczeństwo.
  1. Zasady zamieszczania (publikowania) zdjęć (utworów, literatury itp.) na Forum:
  - należy zamieszczać zdjęcia (utwory) swojego autorstwa lub będące własnością intelektualną Użytkownika GFI;
  - zdjęcia (utwory) zamieszczone w Internecie, a nie będące własnością intelektualną Użytkownika należy opatrzyć w dane autora (właściciela) lub podać link do strony z której zdjęcie (utwór) pobrano;
  - rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Zgoda może być udzielona w dowolnej formie.
  - nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku w sytuacji, gdy:
  a. za wykonanie wizerunku osoba otrzymała zapłatę (np.: modele, modelki),
  b. wizerunek dotyczy osoby powszechnie znanej (z zastrzeżeniem, że wizerunek tej osoby wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych np.: politycznych, społecznych, czy zawodowych),
  c. osoba, której wizerunek jest uwidoczniony stanowi jedynie fragment większej całości (np.: krajobrazu, zgromadzenia, imprezy masowej).
  Wszelkie odstępstwa od tych norm będą skutkowały usunięciem fotografii oraz karą (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  2. Po rejestracji nie przysługuje prawo do pełnego usunięcia konta. Usunięcie może nastąpić po pół rocznym nielogowaniu się do systemu Forum lub z powodu nałożonej kary przez Administrację.

  3. Wszelkie treści które zostały opublikowane na Forum, są własnością tylko i wyłącznie Forum oraz ich Autorów. Kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych treści poza GFI, będzie skutkowało karą (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  4. Surowo zabrania się na wszystkich Forach GFI publicznego ujawniania treści wiadomości prywatnych PW oraz listów mail, publicznego cytowania w całości lub we fragmentach treści tych wiadomości. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje karą (opis kar w pkt. V Regulaminu).

  5. Surowo zakazuje się poruszania na GFI spraw prywatnych Użytkowników bez ich zgody i wiedzy, służących ich zdemaskowaniu, oczernianiu a w szczególności zabrania się podawania danych osobowych, prezentowania zdjęć oraz zdradzania miejsca pobytu tych osób, wykonywanej pracy oraz ujawniania wszelkich innych poufnych informacji które mogą przyczynić się do naruszenia anonimowości lub dóbr osobistych Użytkownika. W przypadku złamania tych zasad, na Forum, wszelkie posty tego typu zostaną zabezpieczone i ukryte najszybciej jak jest to możliwe, po publikacji oraz zostanie nałożona kara (opis kar w pkt. V Regulaminu). W przypadku poważnych naruszeń prywatności, dane Autora takiego postu lub tematu, mogą zostać przekazane odpowiednim Organom Ścigania wraz z zawartością postu w ramach złamania ustawy o ochronie danych osobowych. Autor może również odpowiadać z artykułu 190A kodeksu karnego - Uporczywe nękanie - stalking.

  6. Zabrania się na wszystkich Forach GFI, poprawiania pisowni Użytkowników przejawiające się jako publiczne zwracanie uwagi na błędy stylistyczne lub ortograficzne. Od tych czynności jest Administracja GFI. Nie zastosowanie się do tego punktu, uprawnia Administrację nałożenia kary (opis kar w pkt. V Regulaminu).


IV. Ogłoszenia i reklama.
  1. Do publikacji ogłoszeń i reklam służy odpowiedni dział „Ogłoszenia i reklama”. Szczegółowe zasady zawiera umieszczona w powyższym dziale informacja. Kontakt w sprawie reklam – tylko z Administratorem poprzez Prywatną Wiadomość lub drogą mailową: raf_b@wp.pl

  2. Ogłoszenia mogą zawierać treści o znamionach ogłoszenia „drobnego” (prywatnego), lub ogłoszenia „komercyjnego” (produktu, usługi, firmy). Wszelkie posty dotyczące portali, serwisów ogłoszeniowych i innych stron wskazujące na próby pozycjonowania ich w wyszukiwarkach internetowych będą traktowane jak ogłoszenie o charakterze „komercyjnym”. Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do oceny zawartości ogłoszenia („drobne” czy „komercyjne”).

  3. Wszystkie ogłoszenia o znamionach ogłoszenia „drobnego” (typu „kupię”, „sprzedam”, „oddam” itp.) każdy Użytkownik może zamieszczać całkowicie nieodpłatnie.

  4. Ogłoszenia firm (komercyjne) oraz dotyczące portali, serwisów ogłoszeniowych i innych stron wskazujące na próby pozycjonowania ich w wyszukiwarkach internetowych podlegają opłacie. Zamieszczenie ogłoszenia bez stosownej opłaty skutkuje wysłaniem ponaglenia do zapłaty, a w przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika nastąpi trwałe usunięcie ogłoszenia wraz z jego kontem.

  5. Wszystkie ogłoszenia po upływie 3 miesięcy od daty publikacji będą usuwane, chyba że Użytkownik wcześniej wystąpi z prośbą o przedłużenie ważności ogłoszenia poprzez PW do Administratora.

  6. Ogłoszenia zamieszczone po za działem „Ogłoszenia i reklama” będą przenoszone do wymienionego działu, jednakże Użytkownicy nie stosujący się do powyższych zasad zostaną ukarani (opis kar w pkt. V Regulaminu).


V. Kary i upomnienia.
Administracja w przypadkach szczególnych może nakładać stosowne kary i upomnienia:
  1. Upomnienie słowne w treści postu lub poprzez PW:
  - na czerwono – Administrator i Moderatorzy;

  2. Kara punktowa (widoczna cyfra w profilu pod awatarem):
  - 1 pkt. – ostrzeżenie „żółta kartka” – nie skutkuje niczym;
  - 2 pkt. – ostrzeżenie „czerwona kartka” – nie skutkuje niczym, można przyznać od razu 2 pkt. z pominięciem 1 pkt.;
  - 3 pkt. - blokada pisania na czas 5 dni – skutkuje niemożliwością pisania na forum, można przyznać po wcześniejszym upomnieniu ostrzeżeniem 1 lub 2 punktowym chyba że naruszenia są drastyczne;
  - 4 pkt. - blokada wejścia na forum na czas 5 dni - skutkuje niemożliwością zalogowania się na forum, można przyznać po wcześniejszym przyznaniu blokady pisania, chyba że naruszenia są drastyczne;
  Punkty stosuje się za jedno naruszenie jednego punktu regulaminu.
  Przykład:
  * Użytkownik naruszył punkt I. 6. poprzez publiczne krytykowanie Administracji – kara upomnienia 1 pkt.
  * Użytkownik naruszył punkt I. 6. poprzez publiczne krytykowanie Administracji używając przy tym słów wulgarnych (naruszenie punktu I.7.) – kara upomnienia 2 pkt.
  * Użytkownik naruszył szereg punktów Regulaminu lub narusza Regulamin w kolejnych postach danej dyskusji – decyzja wspólna Administracji co do kolejnych kar w postaci blokad pisania bądź logowania na forum.

  3. Kara w postaci usunięcia konta i zbanowania.
  - usunięcie konta skutkuje „skreśleniem” swojej własnej historii konta, utożsamiania się z nickiem, utratą zachowanych wiadomości PW itp. Istnieje możliwość powrotu na Forum GFI po wcześniejszym kontakcie mailowym z Administratorem, pod innym nickiem;
  Zabrania się zakładania bez zgody Administratora nowego konta po usunięciu karanie pierwotnego konta. Wykrycie takiego zdarzenia skutkuje zbanowaniem i dożywotnym zakazem wejścia na GFI;
  - zbanowanie skutkuje nie tylko usunięciem konta, ale wpisaniem danych mailowych oraz numerów IP lub hostów na tzw. „banlistę”. Powoduje to, że nie ma możliwości wejść na stronę główną Forum. Nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania rejestrowania się ponownie, ale narzędzie skutecznie zniechęca do takiego działania.

  4. Kara w postaci usunięcia z Grupy VIP.


VI. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do podejmowania decyzji, które uznają za słuszne i właściwe dla prawidłowego funkcjonowania Forum.

  2. Administracja GFI zobowiązuje się do obiektywnej i uczciwej oceny działań Użytkowników.

  3. Gnieźnieńskie Forum Internetowe jest niezależne od jakiejkolwiek partii i organizacji politycznej.

  4. Regulamin wchodzi w życie w dniem jego oficjalnej publikacji oraz poinformowaniu Użytkowników o tym fakcie poprzez masową wiadomość mailową, informację na koncie Facebook oraz na samym Forum. Obecni Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z zasadami regulaminowymi oraz przestrzegać ich. W przypadku braku akceptacji Regulaminu GFI należy w nieprzekraczającym terminie do 17.11.2014 r. zgłosić ten fakt Administratorowi celem trwałego usunięcia konta.
[/quote]
_________________
Administrator Gnieźnieńskiego Forum Internetowego
Postaw punkt autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Copyright © forumgniezno.pl - Korzystając ze strony akcetpujesz politykę cookies
Administrator - Raf || Webmaster - KasztaN
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10